danlendenoes

 

SDPK:s avelsrekommendationer
Gäller fr.o.m. 2017-01-01

Inavel
Max. 6,25 % över 5 generationer

Ålder
Tiken:
Inte para tik före 30 månaders ålder.
Veterinärbesiktiga tik över 7 år för parning och bifoga intyget till registeransökan. Av intyget
ska framgå att tiken är i sådan kondition att hon utan risk för sin hälsa kan få en valpkull. Tik
över 7 år får inte användas i avel om den inte tidigare haft en valpkull.

Hane: Minimum ålder för att använda hane i avel är 24 månader.

Exteriör
Utställning ”Very Good” för minst två domare.

HD
Dessa kombinationer får användas.
HD A x HD A
HD A x HD B
HD B x HD B

ED
Känd ED status.

Ögon
Ögonlyst och fri från PRA och kongenital katarakt.
Ögonlyst tidigast vid 18 månader. Ögonlysning får ej vara äldre än 12 månader vid
parningstillfället.
Hund som ögonlysts fri vid 5 års ålder behöver ej ögonlysas igen.

Arbetsmerit
Pris på jaktprov (fält, fjäll eller skog), det vill säga minst 3:e pris i unghundsklass.

Mentalstatus
Känd mentalstatus på officiell MH eller BPH beskrivning
.

Utländska avelshundar
Behöver inte uppfylla den svenska klubbens avelsrekommendationer, men ska följa det egna
landets avelsregler och den egna klubbens avelspolicy.

Valpannonsering på hemsidan
Medlemmar får annonsera kullar som följer SKK:s grundregler på klubbens hemsida.
Det
skall tydligt framgå om kullen följer SDPK:s avelsrekommendationer.

Omplacering och till-saluhundar annonseras på hemsidan.
För annonsering av parning, valpkull och omplacering måste uppfödaren/ägaren vara medlem
i klubben.