danlendenoes

 Drentträffen i Sälen planeras vecka 30/2021

Det planeras för fullt för veckan. Klart är att det blir officiell utställning med Nederländsk domare.

Klubben firar 10-års jubileum 2022. Klubben planerar ansöka om officiell utställning 24/7.

Bild från Drentveckan 2019