danlendenoes

 Drentträffen i Sälen planeras vecka 30/2021

Det planeras för fullt för veckan. 
På grund av Covid kommer inte den Nederländska domaren. Blir istället en duktig svensk grp. 7 domare
Carl-Magnus Olofsson. Inbjudan under utställning.

Klubben firar 10-års jubileum 2022. Klubben planerar ansöka om officiell utställning 24/7.

 

 

Bild från Drentveckan 2019