danlendenoes

 

 

Svenska Drentsche Patrijshond Klubbens (SDPK) hantering av personuppgifter.


Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande PUL och från och med 25 maj 2018 i
enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR).
SDPK lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina
personuppgifter godkänner du att SDPK lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av
avtal och dels med SDPKs berättigade intresse som rättslig grund. SDPK lagrar
personuppgifter i samband med våra olika aktiviteter, exempelvis när du ansöker om
medlemskap eller när du anmäler dig till ett prov, utställning eller träning arrangerad av
SDPK.

SDPK hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig eller uppgifter lämnade av dig vid
ansökan om medlemskap eller anmälan till klubbens aktiviteter. De uppgifter vi behöver är
namn, postadress, e-postadress och telefonnummer. Om någon av dina kontaktuppgifter
ändras ber vi dig meddela detta till kassören (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.) så att
medlemsregistret kan hållas aktuellt.

SDPK lagrar dina uppgifter upp till ett år efter avslutat medlemskap. Vi använder dina lagrade
personuppgifter för att kunna hantera dina kopplingar till SDPK såsom utskick, kontakt inom
organisationen, klubbaktiviteter, resultatlistor och förmedling av utställnings- och provresultat
till Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar (SKF) och Svenska Kennelklubben (SKK) för
registrering av officiella resultat. SDPK har som rasklubb inom SKF skyldigheten att
regelbundet rapportera medlemsregistret, där dina personuppgifter ingår, till SKF.

Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta kassören
(Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.). Du kan också begära rättelse eller begära att dina personuppgifter
raderas. Om du vill få dina uppgifter raderade ska du lämna din begäran skriftligen och
personligt undertecknad till adressen nedan. Du har alltid rätt att stoppa SDPKs lagring och
behandling av dina personuppgifter såvida SDPKs intressen inte väger tyngre än din önskan
om radering. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att årligen få ett utdrag av de
uppgifter SDPK har registrerade om dig. En sådan begäran ska vara personligt undertecknad
och insändas skriftligen till:


Svenska Drentsche Patrijshond Klubben
Ordförande Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Tycker du att SDPK hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du klaga till
Datainspektionen.