danlendenoes

 

Mentalbeskrivning Hund – MH


Mentalbeskrivning Hund (MH) är ett test som används både för att beskriva egenskaperna hos en enskild hund och för att vara ett underlag i hundaveln.

Mentalbeskrivning Hund är ett av världens mest använda tester för hundar.
Det består av tio standardiserade situationer där ett antal delmoment graderas med en intensitetsskala.
Syftet är att beskriva hundens sociala förmåga, rädsla, aggressivitet och lekfullhet m.m.
Man vill se hur den enskilda hunden och/eller rasen i stort hanterar exempelvis överraskande ljud, hotfulla föremål som långsamt närmar sig eller förmår samarbeta med främmande människor.

Beteende- och personlighetsbeskrivning hund – BPH


Vill du veta mer om din hunds mentalitet? Sedan maj 2012 finns Svenska Kennelklubbens nya officiella mentalbeskrivning BPH på flera håll i landet.

Den är utformad för att passa alla hundar, oavsett ras.
Du kan ha glädje och nytta av att få din hund BPH-beskriven! Beskrivningen tar omkring 30–45 minuter 
och innehåller åtta olika moment. Syftet är att få en bild av hur hunden reagerar på och hanterar olika situationer. Det handlar bland annat om att möta främmande PERSONER, att leka, att arbeta
för att komma åt mat och att stöta på överraskningar.

MH beskrivna Drentar (data från SKK)

S25342/2008    Ilse Fan 't Suydevelt
S26633/2009    Lillebrusen's Bruno
S37293/2009    Tallmora Blystras Casper
S45302/2009    Lillebrusen's Aviaja
S47232/2006    Vallbyviks Mattis
S55140/2009    Feiko v. 't Drentsche Geluck
SE36197/2012  Sam-Presto
SE42180/2013  Bookvalleys Thistle
SE48901/2012  Merel Fan 't Suydevelt
SE40016/2017  WILD VENATRIX LILY OF MIRA

BPH beskrivna Drentar (data från SKK)

NHSB2714190  Jarno H drentsche patrijshond
NHSB2739476  Wesley Inucos The Gloucester
S37293/2009   Tallmora Blystras Casper
SE22883/2015 Thor
SE26373/2012 Renslingans Arko
SE28412/2014 Roos Van't Limburgsland
SE29504/2013 Waldo
SE29505/2013 Jessie
SE33946/2013 Renslingans Bowie
SE33947/2013 Renslingans Brenda
SE35850/2010 Tallmora Gaias Myra
SE36196/2012 Sune-Furioso
SE36197/2012 Sam-Presto
SE42178/2013 Bookvalleys Nettle
SE48901/2012 Merel Fan 't Suydevelt
SE24733/2015 Renslingans Caprice
SE24735/2015 RENSLINGANS CELESTE
SE24736/2015 RENSLINGANS CHANDRA
SE47962/2014 TALLMORA RISTA
SE33944/2013 RENSLINGANS BARRY
SE24730/2015 RENSLINGANS CHESTER
SE24731/2015 RENSLINGANS CONRAD
SE24734/2015 RENSLINGANS CLEO
SE24738/2015 RENSLINGANS CORINNE
SE31877/2017 OLD FOWLER'S DESTROYER

SE55096/2016 RENSLINGANS DENZELL
SE38773/2017 BELLE V.'T WILHOECKSKE
SE55098/2016 RENSLINGANS DINIE
SE55097/2016 RENSLINGANS DONNA 
SE19955/2018 OLD FOWLER'S ONE EYED JACK
SE30741/2018 RENSLINGANS EDVIN
SE30739/2018 RENSLINGANS ELLIOT
NHSB2790062 SANDER FAN DE INDO-ANJOHO
SE19951/2018 OLD FOWLER'S RIVER SPIKE
SE30745/2018 RENSLINGANS ESTHER
SE30744/2018 RENSLINGANS EVA