danlendenoes


På grund av Covid kommer inte den Nederländska domaren.
Blir istället en duktig svensk grp. 7 domare 
Carl-Magnus Olofsson.

Utställningsanmälan: 
https://www.skk.se/globalassets/dokument/utstallning/blanketter/tavlingsanmalan-t22.pdf

International participants, entring/registration is done at SKK downloadable entry form:
https://www.skk.se/globalassets/dokument/utstallning/blanketter/entry-form-t3.pdf

 

Klubben firar 10-års jubileum 2022. Klubben planerar ansöka om officiell utställning 24/7.

 


 

BIR & BIM 2019