danlendenoes

Jaktkommitténs Vandringspris årets unghund

Statuter

Priset går till unghund som har fått ihop flest poäng t.o.m. den dag den fyller 2 år.
Hunden ska ha fyllt 2 år under de senaste 12 månaderna innan priset delas ut.
Poäng räknas på de resultat som redovisas till SDPK:s jaktkommitté, senast 31/5.

Det åligger ägaren att redovisa resultaten till SDPK:s jaktkommitté.
Priset delas ut på klubbens årliga Drentträff i juli.
Vinnande hunds ägare ansvarar för att vandringspriset finns tillgängligt vid nästkommande Drentträff.
Ägaren/föraren skall vara medlem i Svenska Drentsche Patrijshond Klubben.

Priset är ständigt vandrande.