danlendenoes

Vad är en rasspecifik strategi – behövs den?

RAS för Drentsche Patrijshond


En RAS är en handlingsplan för aveln inom en specifik ras. SKKs Avelspolicy anger målen, strategin beskriver vägen dit.

Utlåtande över RAS för Drentsche Patrijshond
Undertecknad har på uppdrag av SKK/AK granskat RAS för Drentsche Patrijshond.

År 2012 bildades en rasklubb, Svensk Drentsche Patrijshond Klubben, SDPK.
Ansvaret för RAS är delegerat av SKF, Specialklubb för kontinentala fågelhundar, till SDPK.

Dokumentet är välskrivet och väl förankrat bland klubbens medlemmar och uppfödare.
Rasen är numerärt liten i Sverige med endast 80 födda individer (2015). Då rasen är liten i Sverige är klubben mycket uppmärksam på att försöka bevara en genetisk variation inom rasen genom att hålla inavelsökningen låg.

Det är av stor vikt att varje enskild hundägare som avser att använda utländska avelsdjur är väl insatt
i de utländska uppfödarnas mål och resultat i avelsarbetet, speciellt när det gäller jaktdugligheten.

Utvecklingen av hälsoproblemen i rasens hemland och de övriga nordiska länderna bör följas noggrant.
Antalet röntgade hundar är litet i Sverige, men HD frekvensen bör beaktas i det fortsatta avelsarbete
då det förekommer hundar med D-höfter i hemlandet.

Lycka till med avelsarbetet
Knutby 15 mars 2016
Kjell Andersson