danlendenoes

 


Medlemmar får annonsera kullar som följer SKK:s grundregler på klubbens hemsida.
Det 
skall tydligt framgå om kullen följer SDPK:s avelsrekommendationer.

Omplacering och till-saluhundar annonseras på hemsidan.
För annonsering av parning, valpkull och omplacering måste uppfödaren/ägaren vara medlem
i klubben.


     dinie ht22

Parningsannons Hilma 2023