danlendenoes

Klubbens säte och fakturaadress:

Elisabeth Gilek
Renslingan 36
846 72 Funäsdalen

Organisationsnummer: 802 466 2770
BankGiro 876-2023
Swish: 123 34 958 76 

För inbetalningar från utlandet kan även IBAN: SE73 9500 0099 6034 0644 5571
och BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS behövas.